Tài liệu lưu trữ kỷ niệm 50 năm

Lưu giữ hồ sơ của các chương trình kỷ niệm 50 năm và tài liệu về quan hệ Nhật Bản – Việt Nam để xây dựng cơ sở dữ liệu giúp thế hệ sau hiểu hơn về quan hệ hai nước khi xây dựng dự án kỷ niệm 50 năm tiếp theo.