Tin tức
2023.03.15

Truyền thông chủ đề: Dự án U40 (Người dưới 40 tuổi) bắt đầu.

Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm của phía Nhật Bản (sau đây gọi là “Ban tổ chức”), với tư cách là sự kiện đầu tiên của dự án truyền thông theo chủ đề, sẽ bắt đầu thực hiện dự án phỏng vấn “U40 (những người dưới 40 tuổi)”  để giới thiệu những nỗ lực của thế hệ trẻ đang đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở Nhật Bản và Việt Nam và sẽ gánh vác tương lai của Nhật Bản và Việt Nam.

https://japanvietnam50.org/vi/u40

Dự án này sẽ giới thiệu dưới dạng phỏng vấn về việc thế hệ trẻ đang đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở Nhật Bản và Việt Nam, động lực giúp họ nỗ lực đến hôm nay, những câu chuyện cảm động gắn bó sâu sắc với hai đất nước, cũng như những kỳ vọng dành cho họ về quan hệ hai nước trong tương lai. Dự kiến trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7, hàng tháng Ban tổ chức sẽ đăng tải bài viết giới thiệu trên trang web chính thức đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam và đăng tải liên tục trên trang Facebook chính thức của Ban tổ chức.

Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được rất nhiều sự đồng cảm và đồng lòng của mọi người cho các đóng góp tích cực của họ ở Nhật Bản và Việt Nam, hy vọng những đóng góp của họ sẽ trở thành động lực để khám phá thêm những khía cạnh mới của mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam, và sẽ mang lại năng lượng, dũng khí và động lực cho thế hệ sẽ gánh vác 50 năm sau này của hai nước.

Ban tổ chức đang nỗ lực thực hiện các dự án với nhiều chủ đề với tiêu đề là “Dự án truyền thông theo chủ đề” nhằm mục đích tuyên truyền cho nhiều người biết về tầm quan trọng của mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam, tuyên truyền về sự đồng cảm, đồng lòng của mọi người, làm sáng tỏ khả năng tiến xa hơn trong tương lai của mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục công bố các dự án truyền thông theo chủ đề.

<Địa chỉ liên hệ>
Ban truyền thông,
Văn phòng Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam của phía Nhật Bản
Email: 50japan-vn@ha.mofa.go.jp

Thông cáo báo chí được đăng tải tại đây.