Tin tức
2023.05.26

Thông báo kết quả “Chương trình hỗ trợ quy mô nhỏ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam”

Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam của phía Nhật Bản (dưới đây viết tắt là Ban tổ chức) tiến hành chương trình hỗ trợ với đối tượng chính là các chương trình quy mô nhỏ cấp cơ sở để thu hút sự tham gia của mọi người trong đó có thế hệ trẻ, cũng như mở rộng mạng lưới những người có sự quan tâm và đồng hành cùng quan hệ Nhật Bản – Việt Nam.

Kể từ thời điểm bắt đầu thông tin về chương trình vào tháng 11 năm 2022, đến nay Ban tổ chức đã nhận được tổng số 83 hồ sơ đăng ký. Trân trọng cảm ơn các quý vị đã tích cực hưởng ứng chương trình. Sau quá trình thẩm định và xem xét, Ban tổ chức đã quyết định các chương trình có thông tin dưới đây là đối tượng nhận hỗ trợ của “Chương trình hỗ trợ quy mô nhỏ”.

Trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ lần lượt giới thiệu và tiếp tục cổ vũ các chương trình được nhận hỗ trợ quy mô nhỏ lần này trên các kênh truyền thông như Facebook chính thức của năm kỷ niệm 50 năm.
Chúng ta hãy cùng tiếp tục chung tay tạo nên không khí sôi nổi của năm kỷ niệm 50 năm!

https://japanvietnam50.org/vi/activity/support