Tin tức
2023.11.21

Thông báo về việc công nhận chương trình kỷ niệm 50 năm và đăng ký sử dụng logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam

Thời hạn cuối cùng Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề nghị công nhận chương trình kỷ niệm 50 năm và đăng ký sử dụng logo kỷ niệm 50 năm là ngày 1 tháng 12 năm 2023 (thứ Sáu).
Chương trình cần đảm bảo yêu cầu là bắt đầu chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Kể cả chương trình được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 cũng vui lòng đăng ký chậm nhất vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 (thứ Sáu).
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trên Trang web đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam.
(Công nhận chương trình kỷ niệm 50 năm Về thủ tục sử dụng logo)
Ban tổ chức rất mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều hồ sơ đăng ký!

<Địa chỉ liên hệ>
Ban truyền thông,
Văn phòng Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam của phía Nhật Bản
Email: 50japan-vn@ha.mofa.go.jp