Doanh nghiệp đối tác

Các chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Nhật Bản – Việt Nam nhận được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp đối tác sau đây. (cho tới ngày 15 tháng 1 năm 2023)
Đơn Vị Đồng Hành Hạng A
Đơn Vị Đồng Hành Hạng B
Đơn Vị Đồng Hành Hạng E